תנאים ונהלי החברה

1. מידע כללי, תנאים ואחריות בטיולים 
בחתימת הלקוח על טופס הרישום ו/או בתשלום המקדמה ו/או בעצם השתתפותו בטיול או בחלק ממנו, מאשר הלקוח בצורה מלאה ומפורשת את תנאי ההרשמה לטיול, את התנאים הכלליים, את תנאי הרישום והביטול ואת חיוב כרטיס האשראי עבור המקדמה ושאר תשלומי הטיול כפי שמופיע באתר חברת ברזילאו ובכפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה. על המטייל לדרוש מסוכן הנסיעות לקבל את דפי המידע ואת העדכונים האחרונים הנוגעים לטיול.

2. גודל הקבוצה והרכבה בטיולים המאורגנים
קיום טיולים מאורגנים מותנה בהרשמה של מספר מינימום מטיילים ויותר בכל טיול (אלא אם צויין אחרת בפרטי הטיול). חברת ברזילאו שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הטיול, באם לא נרשמו מספר המטיילים הנדרש לטיול. במקרה של ביטול הטיול מסיבה זו, הכסף ששולם יוחזר באותו המטבע ובאותו אופן התשלום כפי שהתקבל (מזומן מול מזומן, צ'ק מול צ'ק, כרטיס אשראי – ביטול עסקה מול חברת האשראי). החברה לא תיתן כל פיצוי באם ביטלה את הטיול.

3. דמי ביטול כלליים טיול מאורגן אישי
מיום סגירת הטיול ועד 61 ימי עסקים לפני מועד היציאה – 10%
מ-58 ימי עסקים ועד 45 ימי עסקים לפני מועד היציאה – 25%
מ-44 ימי עסקים ועד 30 ימי עסקים לפני מועד היציאה – 40%
מ-29 ימי עסקים ועד 14 ימי עסקים לפני מועד היציאה – 60%
מ-14 ימי עסקים ועד מועד היציאה לטיול – דמי ביטול מלאים

דמי ביטול בגין טיסות: דמי הביטול בגין טיסות הם בנוסף לדמי הביטול בגין שירותי הקרקע ואינם חופפים להם. כרטוס טיסות פנימיות בברזיל יעשה תוך 24 שעות מאישור ההזמנה ולאחר כרטוס יש דמי ביטול בסך 70 אחוז ממחיר הטיסות פנים. טיסות פנים בארגנטינה או צ׳ילה אינן ניתנות לביטול. 
בתקופות שיא של התיירות (קרנבל, חגים מקומיים, ואירועים גדולים), ישנם תנאי ביטול מיוחדים המפורטים בהמשך.

4. תנאי ביטול מיוחדים - טיולים ושירותי תיירות באירועי שיא
במקרה של טיולי קרנבלים, ראש השנה החדשה (סילבסטר), תקופות החגים וארועים אחרים בהם  נדרשת התחייבות כספית גדולה מספר חודשים מראש – דמי הביטול עלולים להשתנות מתכנית לתכנית בהתאם לרמת המחירים בה, אך לא יהיו נמוכים מהמפורט כאן: :
עד 60 ימי עסקים לפני מועד היציאה לטיול – 500$ למטייל
מ-59 עד 45 ימי עסקים לפני מועד היציאה לטיול – 900$ למטייל
מ-44 עד 14 ימי עסקים לפני מועד היציאה לטיול – 1,600$ למטייל
מ-14 עד מועד היציאה לטיול – 80% ממחיר הטיול למטייל
*המטבע המצויין הוא דולר אמריקאי.
יש להתעדכן על דמי הביטול הנכונים למדיניות של הספקים

5. דמי ביטול כלליים טיולים מאורגנים, קבוצות
מיום ההזמנה ועד 90 ימי עסקים לפני מועד היציאה - 300 דולר דמי הרשמה
מ-89 ימי עסקים ועד 45 ימי עסקים לפני מועד היציאה - 30%
מ-44 ימי עסקים ועד 30 ימי עסקים לפני מועד היציאה - 50% 
מ-29 ימי עסקים ועד 14 ימי עסקים לפני מועד היציאה - 80% 
מ-3 ימי עסקים ועד מועד היציאה לטיול - יחולו דמי ביטול מלאים


6. ביטוח
חובת כל נוסע לבטח עצמו בביטוח רפואי וביטוח מטען מתאים, כולל כל ההרחבות הנדרשות. הביטוח צריך לכלול גם ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית וחילוץ מן השטח. מומלץ לרכוש ביטוח עם ההרשמה לטיול, כדי להיות מכוסים במקרים של ביטול הטיול, בתנאים המכוסים ע"י פוליסת הביטוח. במידה ואתם בוחרים לבטח ציוד יקר, ביציאה מישראל כדאי להצהיר במכס על תכולת הכבודה. אין לחברת ברזילאו שום אחריות בנושא הביטוחים והקשר הינו רק בין הלקוח לחברת הביטוח.
חברת ברזילאו לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או נזק למטען הנוסע במהלך הטיול.
בכל מקרה של אי הגעת נוסע לטיול ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, בעיה אישית או כל סיבה אחרת, יש לפנות ישירות לחברת הביטוח. הנוסע מתחייב לרכוש בעצמו ובעבורו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש ולא יוכל להכניס את שמה של חברת ברזילאו לכל טענה אפשרית.
המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול אם יש בהשתתפות זו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול על פי שיקול דעתם הבלעדי. מדריכי הטיול, סוכנים או נציגי המארגנים אינם מוסמכים למסור אישורים בכתב או בעל-פה ולהבטיח החזרת כספים כלשהם. עם יציאת המשתתף לטיול לא יוחזרו כספים עבור כל קטע או אתר של טיול שלא נוצל, כולל בתי מלון שלא נוצלו לפני, אחרי ובמהלך הטיול.
כל בקשה להחזר עקב אי הגעה לטיול, הפסקתו באמצע או תלונה מכל סוג שהיא צריכה להישלח בדואר אלקטרוני (אי-מייל) לחברת ברזילאו בכתב, עד 45 יום מיום סיום הטיול, בכתובת הבאה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. בריאות

בחלק מהאזורים בדרום אמריקה ישנה דרישה לחיסונים מיוחדים. חובה להתייעץ עם מרפאות מטיילים או לשכות הבריאות המחוזיות ועם הרופא המשפחתי לפני יציאת הטיול ולקבל מידע והנחיות לגבי חיסונים, תרופות או המלצות להתנהגות בריאותית נכונה בארצות היעד.
חל איסור לחברת ברזילאו או מדריכיה לייעץ בנושאים רפואיים.

8. מסלול הטיול - כלל הטיולים

כחלק מאופיו של טיול גיאוגרפי, בעיקר בארצות העולם השלישי, מסלול הטיול והביקורים באתרים ובשמורות השונות, נתונים לשינויים בהתאם לנסיבות הזמן, הטיסות, עונות השנה ושיקולים שונים אחרים של המדריכים, הנובעים מניסיונם האישי, ממזג אויר או מאילוצים מקומיים. מטרתנו היא לקיים את המסלול כמתוכנן ובמלואו, אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים המתחייבים.
לעיתים נעשים שינויים של הרגע האחרון, הן ע"י חברות התעופה והן ע"י הגורמים בשטח. במקרה כזה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שינויים בתכנית הטיול, לפני היציאה ובמהלך הטיול, כמיטב הבנתנו המקצועית. שינויים בלוח הטיסות עלולים להתבצע, לעתים, גם זמן קצר לפני היציאה. שינויים אלו עלולים לגרום גם לשינוי בתכנית הטיול, ובהתאם לכך ישתנה מחיר הטיול.

9. בתי מלון - טיולים מאורגנים וחבילות נופש למטייל העצמאי

הקריטריונים לדרוג בתי מלון, אמינותם וטיבם, אינם אחידים בכל הארצות ולא תמיד תואמים את אמות המידה המוכרות לנו. יש לקחת עובדה זו בחשבון ולראותה כחלק מחוויות הטיול והמפגש עם יעדי טיולינו. שעת הכניסה לבתי המלון היא לא לפני השעה 15:00 ושעת העזיבה היא לא יאוחר מהשעה 11:00 בבוקר. חלוקת החדרים נעשית ע"י בית המלון, ואין לחברת ברזילאו כל שליטה על כך. קורה ורמת החדרים באותו מלון אינה אחידה. חלק מבתי המלון מספקים מיטות נפרדות בלבד ואין באפשרותנו להבטיח קבלת מיטה זוגית. חברת ברזילאו אינה אחראית להפרעות כתוצאה מרעש, מקרבה לרחוב או כל רעש אחר בתחום בית המלון.
נוסע שהזמין חדר ליחיד (סינגל) – חדרי היחיד לעתים קטנים יותר מהחדרים הזוגיים ואין לנו כל שליטה על כך.

10. טיסות - טיולים מאורגנים וחבילות נופש למטייל העצמאי

שינויים שייעשו ע"י חברות התעופה לאחר פרסום הטיול או שינויים לא צפויים במועדי הטיסות יכולים להביא לשינוי באורך הטיול וכתוצאה מכך לשינוי בתכנית הטיול. במידה ובעקבות שינויים אלו נוסיף סיורים או פעילויות בהתאם – יעודכן מחיר הטיול והתוספת תחול על הנוסעים. מטייל שיבטל את השתתפותו בטיול עקב שינויים שאינם מהותיים בתכנית הטיול, ישלם דמי ביטול, כמופיע בסעיף דמי הביטול.
במידה ויהיו איחורים בטיסות או שינויים של הרגע האחרון מצד חברות התעופה בזמני הטיסות, תנסה חברת ברזילאו לפעול לפתרון מהיר ורציני של הבעיה, אך לא תוכל להיות אחראית לעלויות נוספות באם יחויבו והעלות הנוספת תהיה על חשבון המטייל.
מיסי הנמל והדלק הינם נכונים ליום פרסום הטיול. במידה ויחול שינוי, יעודכן המחיר בהתאם.
חשוב להבהיר חד משמעית כי כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה אינו מהווה עילה לתביעה כנגד ברזילאו והאחריות היא על חברת התעופה בלבד.

11. שינוי במחירי הטיול  - טיולים מאורגנים וחבילות נופש למטייל העצמאי

מחיר הטיול נקבע ביום פרסום הטיול. במחיר הטיול כלולים טיסות, בתי מלון ושרותי קרקע נוספים, כגון אוטובוסים, מיסים מקומיים, עלויות המרה של המטבעות המקומיים מול הדולר האמריקאי או היורו ועוד.
במקרה של התייקרות אחד או יותר מן המרכיבים הללו, יעודכן מחיר הטיול והתוספת תהיה על חשבון המטייל גם אם שילם כבר תשלום חלקי או מלא.
לעתים אין באפשרותנו לדעת על מיסים מקומיים המוטלים בחו"ל – באם במהלך הטיול או טרם היציאה יידרש תשלום עבור מיסים מקומיים (גם במקרה בו לא ידענו ולא עדכנו את המשתתפים בטיול מראש) תחול תוספת זאת על המטייל.

12. מחירי הטיולים ותוקפם 

אנו מעדכנים מחירים מעת לעת (כשאחד או יותר מהתנאים המפורטים לעיל משתנה). לפיכך, מחירי הטיולים יהיו בהתאם למחירים המעודכנים (המופיעים באתר האינטרנט או אלה שנשלחו באופן פרטי ללקוח). במקרה בו המטייל מחזיק בידיו במחירון שונה, המחיר הקובע יהיה המחיר הגבוה מביניהם לאותו מקרה.

13. הרשמת בודדים - טיולים מאורגנים

למבקשים שותף לחדר חובה לציין זאת על גבי טופס הרישום. אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת למלא אחר בקשתכם אך אין אנו יכולים להתחייב לכך. במידה ולא יימצא שותף, עלות התוספת ליחיד בחדר, תיווסף למחיר הטיול. אנו מדגישים כי אין ביכולתנו להבטיח שנמצא שותף/ה למטיילים. במידה ונמצא שותף/ה ואחד השותפים ביטל את השתתפותו לפני יציאת הטיול – ישלם השותף השני את עלות תוספת החדר ליחיד.

14. הרשמה לטיול

על הנוסע לקרוא את תכנית הטיול, כולל הערות המופיעות בעמוד הטיול באתר או בחוברת הטיול שנשלחה לו באופן אישי.
יש למלא טופס רישום בכתב קריא וברור ולצרף צילום דרכון.
יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ולוודא קבלת טופס הרישום במשרדינו.

15. מצבי חירום וכוח עליון

המארגנים יוכלו לבטל או לערוך שינויים במסלול הטיול (שינוי מלא או חלקי) אם על פי דעתם המקצועית מן הראוי לעשות זאת וגם אם הדבר נעשה זמן קצר (ואף באותו יום) לפני יציאת הטיול. שיקול דעתנו בעריכת השינויים (ואפילו שינויים מהותיים) בתכנית הטיול, יהיה בלעדי ומוחלט. שינויים אלו יחולו בשל נסיבות שאינן תלויות בנו כגון שביתות, מזג אוויר ופגעי טבע, התרעות או הנחיות של סוכנים מקומיים או רשויות מוסמכות, מגיפות, סכנות בטחוניות וכיוצ"ב.
המארגנים לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח, לרבות אי נעימויות באם תאלץ לבצע את השינויים הנ"ל בטיול (שינוי חלקי או מלא) ולא תוכל להיות אחראית להחזר כספי ללקוחות, באם שולמו הכספים לגורם שלישי.

16. מלווה הקבוצה - טיולים מאורגנים

מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו"ב.

17. אשרות ודרכונים

ויזות לדרכונים: בעלי דרכון ישראלי אינם זקוקים לויזה לברזיל לארגנטינה או לצ'ילה.
אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל, או יציאתו עם דרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא. באחריות סוכן הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתוקף ו/או ויזה לחו"ל ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו מקרה של אישה בהריון) - הוצאתם לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או הנזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהיא, תחול על הנוסע בלבד.
תוקף הדרכון של הנוסע חייב להיות לשישה חודשים מיום היציאה.

18. טיולי חברות מקומיות 

ביצוע הזמנות טיולים של חברות אלה, שינויין ו/או ביטולן, הינו בכפוף לתנאים של חברות אלו ובאחריותן.
הדרכת הסיורים המקומיים: הדרכת הסיורים המקומיים תבוצע באמצעות מדריך מקומי דובר עברית או אנגלית (כפי שנקבע מראש). ניתן לבקש הדרכה בשפות נוספות באופן מיוחד ואין חברת ברזילאו מתחייבת לספק הדרכה בשפה שאינה אנגלית. אי אישור הדרכה בשפה שאינה אנגלית לא תהווה עילה לביטול נסיעת הלקוח. על אישור הדרכה בשפה שאינה אנגלית תיתכן תוספת תשלום על מחיר הטיול. ביעדים מסוימים הסיורים מודרכים על ידי הנהג שהוא גם המדריך בהתאם לנהוג בכל יעד ועל פי שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים.


19. דירות נופש לתייר

במקרה של השכרת דירה לנופש אם בזמני הקרנבל ואם לאורך השנה, בנוסף לתנאים הכלליים המובאים כאן, קיימים נהלים נוספים המתאימים לשירות השכרת הדירות.
נהלים אלו יתפרסמו בכל דירה בהתאם לתכנית אותה הזמנתם.
בעת השכרת הדירה המטייל מתחייב כי קרא והסכים לכל הנהלים והתנאים הכפופים לשירות זה.